SESSIÓ D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT A PERSONES EMPRENEDORES

(2) DSCN2619

El dimarts 28 de maig, una vegada ha finalitzat la Fase I i els tallers grupals, s’ha fet la reunió d’avaluació qualitativa del treball fet fins aquest moment dins del Programa de Suport a Persones Emprenedores que impulsa la Fundació Cívica Novessendes.

A més dels participants i beneficiaris del Programa, la reunió ha comptat amb la presència del Director de la Fundació com a responsable institucional, i del coordinador del Programa.

L’objectiu de l’activitat ha estat conèixer l’opinió dels participants sobre el desenvolupament del Programa i el seu impacte, tot amb la idea de millorar per poder oferir un servei de la major qualitat possible als emprenedors de Betxí i de la comarca. Els resultats d’aquesta activitat es complementen amb les enquestes d’avaluació quantitativa fetes a la finalització de cadascuna de les activitats.

En la reunió s’ha fet un repàs al taller d’introspecció personal i identificació de la idea de projecte, la primera de les accions; en aquesta activitat s’ha destacat la potència que té la reflexió personal i l’aprenentatge amb les aportacions del grup, la qual cosa ha permès “madurar” la idea de negoci, tal com alguns participants han manifestat, al mateix temps que la persona feia un treball per superar les creences limitadores que li impedien avançar; s’ha valorat molt positivament l’enfocament del treball grupal  en les sessions d’”intervisió”, on els participants presenten a la resta el seu projecte.

Pel que fa a les xerrades adreçades als membres del Club, s’ha destacat especialment la quantitat d’informació i eines de treball que han conegut, la qual cosa els ajudarà tant en la fase de definició del pla d’empresa com a l’hora de trobar un finançament adequat a les seues possibilitats; s’ha observat la importància de la sessió grupal de treball del pla d’empresa, i s’ha demanat donar-li més pes a aquesta sessió com un pas previ al treball amb el tècnic d’acompanyament individual per formular el pla d’empresa; també s’ha demanat alguna activitat relacionada amb el marketing.

La sessió de networking feta entre la Fase I i la Fase II he sigut valorada molt positivament com un pas intermedi que permet donar entrada al Club, dons dóna una perspectiva més ampla als que acaben d’arribar gràcies a conèixer l’experiència de la gent d’altres promocions anteriors que ja està en el Club.

Finalment també s’ha fet una valoració prèvia de la fase d’acompanyament que encara està en marxa; en aquest sentit els participants han destacat la participació dels empresaris de Betxí (Pavimbe, Garsaco, Brisamar, Tecnopàmic i Cartonajes La Plana) i l’aportació que estan fent des de la seua experiència dins del servei de mentoring; també s’ha destacat l’acompanyament des del coachig com a tècnica per a superar alguns elements que bloquegen a la persona, i finalment ha hagut una manifestació per fer el pla d’empresa al que el Pacte Territorial Ceràmic per l’Ocupació aporta un tècnic.

L’avaluació final del Programa es farà a finals d’any per tenir una perspectiva més ampla del seu impacte i les iniciatives emprenedores consolidades. El compromís de la Fundació és el de comunicar el resultat al final de l’any dins de la seua política de rendició de comptes, tant a la comunitat local i comarcal de la que forma part i per a la que treballa, com a totes les entitats i empreses que col·laboren i fan possible aquesta experiència.

Share Button

Temes:

Ningú ha comentat encara...

Deixa una resposta

contacta'ns a info@novessendes.org o a 964620010