Transparents

Memòria econòmica 2016

Tota la informació en format extens

Resultats 2016

Resum dels comptes de l'any

Balanç 2016

Situació patrimonial actual de la Fundació

Memòria econòmica 2015

Tota la informació en format extens

Resultats 2015

Resum dels comptes de l'any

Balanç 2015

Situació patrimonial actual de la Fundació

Memòria econòmica

Tota la informació en format extens

Resultats

Resum dels comptes de l'any

Balanç

Situació patrimonial actual de la Fundació

Memòria econòmica

Tota la informació en format extens

Resultats

Resum dels comptes de l'any

Balanç

Situació patrimonial actual de la Fundació

Memòria econòmica

Tota la informació en format extens

Resultats

Resum dels comptes de l'any

Balanç

Situació patrimonial actual de la Fundació

Memòria econòmica

Tota la informació en format extens

Resultats

Resum dels comptes de l'any

Balanç

Situació patrimonial actual de la Fundació

Memòria econòmica

Tota la informació en format extens

Resultats

Resum dels comptes de l'any

Balanç

Situació patrimonial actual de la Fundació
contacta'ns a info@novessendes.org o a 964620010